Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OVER GROUP SPÓŁKA Z OKRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask,          NIP 8311630316 (dalej: my). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask
 • przez e-mail: iod@over-group.pl
 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask
 • przez e-mail: iod@over-group.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Rafał Sroczyński.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • obsługi utworzonego konta – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • przedstawienia oferty handlowej (drogą elektroniczną przez email) – w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • realizacji powierzonego zlecenia (jeśli występuje) lub (jeśli wyrażono zgodę) do kontaktu marketingowego drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lub lit. a) RODO;
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta – w oparciu o udzieloną zgodę lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO;
 • sprzedaży produktów i usług – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lub lit. f) RODO;
 • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk – w oparciu o udzieloną zgodę lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO;
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi i rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w ww. celach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zrealizowania tych celów.

 1. Źródło danych

Twoje dane osobowe będziemy uzyskiwać bezpośrednio od Ciebie.

 1. Informacje dotyczące profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa do przetwarzania danych przez określony czas;
 • okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych;
 • okres niezbędny do świadczenia usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
 • okres niezbędny do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, m.in. przez czas rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przez czas ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, kontrahentom i klientom administratora, jak też podmiotom udzielającym administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z  naszym inspektorem ochrony danych

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych dla skorzystania z usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl